PLAYTEXT

Playtext regular
Playtext bold

Andreu Balius
1993-1996
Santa Maria de Martorelles
Barcelona


 


"Playtext és el resultat d'un joc tipogràfic iniciat ara fa tres anys, en l'ànim d'aprofundir en el joc i en les ganes de jugar que tenim els humans.
Tot procés pot contemplar-se com un joc quan aquest esdevé plaent i enriquidor. I les lletres poden esdevenir les peces amb les quals aprenem al mateix temps que experimentem."
(text que acompanyà la presentació de la font)

Playtext va ser dissenyada, en un principi, per a ser la tipografia corporativa del projecte Garcia fonts & co. Iniciada al 1993, sols en caixa baixa, i (quasi) acabada el 1996.
Tipografia presentada en el Library número 10 (primavera 1996)