OZÓ type
Typerware
Andreu Balius
Joan Carles Pérez Casasín
1994
Barcelona


 


En Massimo Vignelli un dia d'inspiració divina va sentenciar: " En l'era de l'ordinador la proliferació de tipografies y manipulacions tipogràfiques representa un nou nivell de contaminació visual. El que ens calen són unes quantes tipografies i llençar-ne la resta."
Davant tant fonamentalisme tipogràfic varem pensar de contribuir-hi amb una "triplement-legible" bonica tipografia.
Tipografia presentada en el Library número 4 (primavera/estiu 1994).