KENTUCKY
André Nossek
1997

France


 


Una tipo que apareix als tiquets de compra del conegut restaurant de «fast food» nordamericà. Una font per al consum ràpid ràpid!