JANSON text
Harald Weber
1997

Austria


 


Una versió del clàssic. Textura d'impressió antiga realitzada pel pitjor dels aprenents a impressor.