DINAMO
Typerware
Andreu Balius
Joan Carles Pérez Casasín
1993
Barcelona


 


Tipografia dissenyada el 1993 inspirada en els moviments d'avanguarda de principis del s.XX, i prenent com a idea el moviment, la dinàmica que pot generar-se amb el contrast entre grafisme-contragrafisme, el ple i el buit.
Aquesta tipografia va incorporar-se al catàleg de Garcia fonts & co. en el Library número 2. És la primera aportació de Typerware al catàleg i una de les primeres col·laboracions entre l'equip Andreu-Joan Carles (Typerware).

Tipografia presentada en el Library número 2 (tardor 1993).