CERO
Miguel M. Velacoracho
2001
Madrid


 


Una de les últimes aportacions al catàleg Garcia fonts. Apareix a l'últim Library #13 utilitzada en el cos de text.